زمینه های همکاری با شرکت


همکاری به عنوان تولیدکننده

...

همکاری گروه با تولید کنندگان محصولات مختلف
1 - بازاریابی و فروش محصولات تولیدی

2 - صادرات محصولات تولید کنندگان به کشورهای مقصد

3 - تامین و و اردات انواع محصولات و مواد مورد نیاز تولید کنندگان از کشورهای مورد نظر

همکاری به عنوان بازاریاب

...

همکاری گروه با بازاریابان و فروشندگان
1 - ارائه محصولات مختلف شرکت جهت بازاریابی

2 - تامین محصولات جدید جهت فروش

3 - ارائه محصولات مختلف با قابلیت و کیفیت بالا در حجم های زیاد جهت بازاریابی داخلی و خارجی

همکاری به عنوان سرمایه گذار

...

همکاری گروه با سرمایه گذاران
1 - سرمایه گذاری های زود بازده و تک مرحله ای در پروژه های مختلف

2 - سرمایه گذاری در طرح های واردات و صادرات

3 - سرمایه گذاری در طرح های نوآورانه در زمینه های مختلف فناوری , ساختمانی , تولیدی و ...

همکاری به عنوان صاحبین طرح

...

همکاری گروه با صاحبین ایده و طرح های نوآورانه
1 - جذب سرمایه برای طرح های نوآورانه با قابلیت تجاری سازی

2 - همکاری در اتمام پروژه

3 - ارائه خدماتی از قبیل مشاوره تخصصی , تجاری سازی و تولید و فروش و انتقال فناوری
فارسی