گیتی ملل رادگروه ما از چند دپارتمان تشکیل شده است که هر کدام در زمینه های مختلفی فعالیت دارند .

شرکت ما توانسته است از طریق همکاری با چند شرکت بازرگانی و هولیدنگ های مختلف و با تکیه بر روابط کاری مطمن خود , به پیشرفت هایی در زمینه های کاری مختلف دست یابد . و هم اکنون علاقمندیم که امکانات و روابط و تجریبه خود را در اختیار شرکت ها و افراد فعال در زمینه های ذکر شده قرار دهیم تا مسیرهای تجاری و کاریه جدیدی برای طرفین ایجاد شود.

همکاری با شرکت

گیتی ملل رادگروه ما از چند دپارتمان تشکیل شده است که هر کدام در زمینه های مختلفی فعالیت دارند .

شرکت ما توانسته است از طریق همکاری با چند شرکت بازرگانی و هولیدنگ های مختلف و با تکیه بر روابط کاری مطمن خود , به پیشرفت هایی در زمینه های کاری مختلف دست یابد . و هم اکنون علاقمندیم که امکانات و روابط و تجریبه خود را در اختیار شرکت ها و افراد فعال در زمینه های ذکر شده قرار دهیم تا مسیرهای تجاری و کاریه جدیدی برای طرفین ایجاد شود.

همکاری با شرکت

فارسی