ایمیل

دپارتمان بازاریابی و فروش

دپارتمان تامین محصولات

دپارتمان واردات و صادرات

دپارتمان انتقال فناوری

مسیرهای ارتباطی با ما

گروهی متشکل از چند دپارتمان , که در زمینه های مختلف - تامین محصولات . بازاریابی و فروش . واردات و صادرات . انتقال فناوری - فعالیت میکنند

شماره های تماس


تماس در شبکه های اجتماعی


ارسال پیام


فارسی